Privacy notice Dansk

Kortrijk Xpo behandler alle dine personoplysninger med største omhu. Det kan du stole på. Ved at godkende denne datapolitik accepterer du den måde, hvorpå vi behandler dine oplysninger.

Du deler alle typer personoplysninger med os. For at sikre optimal service behandler Kortrijk Xpo dine personoplysninger, såsom IP-adresse og identitetsoplysninger. Vi bruger udelukkende disse oplysninger med henblik på at forbedre vores hjemmeside, og gøre det muligt for dig at deltage på vores fagmesser og sende nyhedsbreve, hvis du giver os tilladelse dertil.

Du har til enhver tid retten til at få indsigt i, rette, begrænse, slette eller nægte behandlingen deraf.   Du kan også trække din tilladelse tilbage, når du ønsker det, og som du anser for passende. Kortrijk Xpo overfører aldrig dine oplysninger til tredjeparter, og du har retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål om vores datapolitik eller den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, henvises du til vores datapolitik, der udførligt dækker alle aspekter af dette emne.